Príležitosť zefektívniť verejnú správu

18. 12. 2018

Príležitosť zefektívniť verejnú správu

Počet verejných zamestnancov a výdavky na nich sú na Slovensku mierne nižšie, ako je priemer EÚ. Priebežná správa revízie výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, ktorú pripravil Útvar hodnoty za peniaze, identifikovala priestor na zefektívnenie za 190 až 455 miliónov eur.

Čítajte viac