Späť Verzia pre tlač

Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte MF SR

aktualizované dňa: 29. 11. 2017

V súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú voľné štátnozamestnanecké miesta zverejňované v registri výberových konaní na internetovej stránke www.slovensko.sk.“

Hypertextový odkaz nájdete tu https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList