Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií

aktualizované dňa: 20. 03. 2014

Adresa

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

Prostredníctvom podateľne je možné osobne doručiť list alebo iný dokument adresovaný ministerstvu financií.
Podateľňa potvrdí prijatie dokumentu, zaeviduje ho a pridelí príslušnému organizačnému útvaru na vybavenie. 

Po: 8.00 – 15.30
Ut:  8.00 – 15.30
St:  8.00 – 16.00
Št:  8.00 – 15.30
Pi:  8.00 – 15.00

tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail:                               podatelna@mfsr.sk

Napíšte ministrovi:               minister@mfsr.sk 
 
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
e-mail:                               info@mfsr.sk


Pripomienky k webovému sídlu
Formulár na podanie pripomienok / návrhov
e-mail:                                webmaster@mfsr.sk