Hodnota za peniaze

aktualizované dňa: 28. 09. 2016

Úlohou UHP je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa.


Túto úlohu napĺňame prostredníctvom:
- pravidelného hodnotenia verejných výdavkov naviazaného na tvorbu rozpočtu
- hodnotenia verejných politík, regulácií a investícií
- budovania analytických nástrojov
- podpory vzniku analytických jednotiek v štátnej správe