Späť Verzia pre tlač

EFQM

aktualizované dňa: 18. 10. 2012

Ministerstvo financií SR je od januára 2005 členom EFQM (Európska nadácia pre manažérstvo kvality), európskej neziskovej organizácie v Bruseli, ktorá bola v roku 1988 založená 14 európskymi spoločnosťami s podporou Európskej komisie.

Cena%20výnimočnosti

 Ministerstvo financií SR uplatňuje princípy modelu výnimočnosti EFQM.  Lídri uznávajú model výnimočnosti EFQM ako praktický nástroj riadenia, používaný na sebahodnotenie, ktorý umožňuje neustále vylepšovanie organizácie s cieľom efektívneho fungovania a udržiavania kvality činností ministerstva vo všetkých oblastiach jeho pôsobnosti.

Proces implementácie modelu výnimočnosti EFQM na Ministerstve financií SR zabezpečuje EFQM tím riadený koordinačným výborom EFQM pod vedením vedúceho služobného úradu.

EFQM-logo

Kontakt:  
Tím EFQM:                                                         efqm(zav)mfsr.sk
Ľubomíra Šušolová, EFQM Representant          lubomira.susolova(at)mfsr.sk