Späť Verzia pre tlač

Vyhlásenie o prístupnosti

aktualizované dňa: 22. 10. 2013

 Webové sídlo WWW.FINANCE.GOV.SK (alias www.mfsr.sk) je nosným sídlom rezortného webového portálu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z..

 Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj  pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

 Mnoho súborov na tomto sídle  je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Viacero súborov je zverejnených vo formáte *.xml, ktoré je možné editovať v akomkoľvek tabuľkovom kalkulátore na svojom počítači. Na webovom sídle je zverejnených niekoľko špecifických kalkulačiek, ktoré sú vo formáte súborov *.xls. V prípade ich nefunkčnosti prosím kontaktujte technickú správu webu. 
 Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.  Webové sídlo je pravidelne validované služnou W3C pre HTML 5 a pre CSS.

 V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej substránky.

 Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.