Späť Verzia pre tlač

Projekty OPIS

aktualizované dňa: 29. 01. 2015

Zoznam národných projektov prioritnej osi 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, pri ktorých je prijímateľom o nenávratný finančný príspevok Ministerstvo financií SR nájdete TU