Späť Verzia pre tlač

Slovenská republika oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami“

21. 09. 2018

Slovenská republika, v poradí ako dvanásta krajina, dnes oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami“ u depozitára dohovoru – generálneho tajomníka OECD. Mnohostranný dohovor umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS (Boj proti narúšaniu základov daní a presunu ziskov) do jednotlivých zmlúv (viac ako dve tisíc zmlúv) o zamedzení dvojitého zdanenia bez toho, aby ich bolo potrebné individuálne meniť. Primárnym cieľom týchto opatrení je zamedziť umelému presúvaniu ziskov nadnárodnými skupinami za účelom znižovania daňových základov. Dohovor bude premietnutý do bilaterálnych zmluvných záväzkov signatárskych štátov v rozsahu, v akom sa stretnú národné pozície a požiadavky na úpravu zvolených bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Slovenská republika na úpravy prostredníctvom Mnohostranného dohovoru vybrala svojich 63 platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Slovenská republika podpísala mnohostranný dohovor spolu s ďalšími 67 krajinami v júni 2017. K dnešnému dňu Mnohostranný dohovor podpísalo 84 krajín sveta. Mnohostranný dohovor začne platiť pre Slovenskú republiku od 1. januára 2019.