Ministerstvo financií Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/rss.aspx Ministerstvo financií Slovenskej republiky Copyright (c) 2019 Ministerstvo financií Slovenskej republiky RSS Generator Peter Kažimír má záujem o post guvernéra Národnej banky Slovenska http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=1022 <P align=justify>Minister financií Peter Kažimír má záujem uchádzať sa o pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Svoje rozhodnutie zverejnil potom, ako súčasný guvernér NBS Jozef Makúch oznámil odchod z funkcie guvernéra.</P> Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálne témy 2018-12-18T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet v novembri so schodkom 855 mil. eur http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=1023 <P align=justify>Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 1,047 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 8,8 %. </P> Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálne témy 2018-12-18T00:00:00+00:00 Poslanci NR SR schválili štátny rozpočet na budúci rok http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=1024 <P align=justify>Poslanci NR SR schválili 79 hlasmi štátny rozpočet na budúci rok, ktorý je súčasťou rozpočtu verejnej správy na roky 2019 -2021. Po prvý krát v histórii bude mať Slovensko vyrovnané hospodárenie, to znamená, že deficit bude nulový. </P> Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálne témy 2018-12-18T00:00:00+00:00 Naše skúsenosti s reguláciou hazardu sú inšpiráciou pre Čiernu Horu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=1025 <P align=justify>Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír je na pracovnej návšteve Čiernej Hory, kde sa stretol so svojím rezortným partnerom Darkom Radunovićom, s ktorým hovorili o spolupráci v oblasti reformy verejných financií. Obaja ministri zároveň podpísali dohodu, na základe ktorej slovenské ministerstvo financií poskytne do rozpočtu Čiernej Hory milión eur.</P> Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálne témy 2018-12-18T00:00:00+00:00 Príležitosť zefektívniť verejnú správu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=1026 <P align=justify>Počet verejných zamestnancov a výdavky na nich sú na Slovensku mierne nižšie, ako je priemer EÚ. Priebežná správa revízie výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, ktorú pripravil Útvar hodnoty za peniaze, identifikovala priestor na zefektívnenie za 190 až 455 miliónov eur. </P> Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálne témy 2018-12-18T00:00:00+00:00 Usmernenie pre prevádzkovateľov hazardných hier http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1265 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-12-14T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.11.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1264 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-12-11T00:00:00+00:00 Pomôcka pre vykazovanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9246 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-12-04T00:00:00+00:00 Rozvojarmok http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1261 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-11-29T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1254 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-11-08T00:00:00+00:00 Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 - na rokovanie vlády SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1242 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-10-10T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1241 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-10-08T00:00:00+00:00 Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1237 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-10-02T00:00:00+00:00 Slovenská republika oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k „Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1233 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-09-21T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie so zámerom zabezpečenia kontinuálneho funkčného, technologického a plošného rozvoja Rozpočtového informačného systému – RIS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1231 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-09-20T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1230 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-09-20T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na mobilného operátora http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1228 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-09-10T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.8.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1227 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-09-10T00:00:00+00:00 Informácia o verejnom pripomienkovaní štúdie uskutočniteľnosti pre národný projekt Informačný systém elektronickej fakturácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11835 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-09-05T00:00:00+00:00 MF SR pripravuje verejnú súťaž na produkty Talend http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1225 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-09-04T00:00:00+00:00 Vyjadrenie ÚHP k článku denníka Pravda s názvom „Kiska sa nachytal na obchvate Prešova“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1223 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-08-17T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na kancelárske potreby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1222 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-08-16T00:00:00+00:00 IFP: Inklúzia Rómov je celospoločenskou výzvou http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1221 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-08-16T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásiť VO na zabezpečovanie produktov a služieb ORACLE http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1220 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-08-14T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1219 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-08-09T00:00:00+00:00 Štát si posvieti na účty podnikateľov, lebo boj proti daňovým únikom sa oplatí http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1217 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-08-01T00:00:00+00:00 Slnečné dni našej ekonomiky budú pokračovať http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11818 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-07-27T00:00:00+00:00 Vyhlásenie VO na zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1215 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-07-24T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1214 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-07-10T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať externé audítorské služby v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1213 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-07-04T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1212 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-07-03T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať Služby podpory SAP PSLE+PE http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1208 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-06-08T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.5.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1207 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-06-07T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.4.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1187 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-06-07T00:00:00+00:00 Ministri financií diskutovali v Paríži o globálnej ekonomike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1204 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-06-01T00:00:00+00:00 MF SR na workshope k podpore inovatívnych metód financovania rozvojovej pomoci http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1201 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-05-30T00:00:00+00:00 Podľa MMF Slovensko smeruje k vyrovnanému rozpočtu v roku 2020 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1200 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-05-29T00:00:00+00:00 Návrh rozpočtu EÚ na rok 2019 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1197 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-05-24T00:00:00+00:00 MF SR predložilo návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia do MPK http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1195 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-05-17T00:00:00+00:00 MF SR pripravuje VO na „Implementáciu Centrálneho ekonomického systému“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1194 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-05-16T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať licencie a služby podpory k licenciám Microsoft http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1183 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-04-27T00:00:00+00:00 MF SR pripravuje verejnú súťaž na zabezpečenie údržby a SLA parametrov Centrálneho elektronického priečinku (CEP) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1182 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-04-27T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.3.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1180 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-04-17T00:00:00+00:00 Rozsudok v spore s Achmeou získal prestížne ocenenie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1179 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-04-16T00:00:00+00:00 Oznámenie o začatí konzultácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1178 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-04-16T00:00:00+00:00 Regionálne inovačné fórum pre Európu a strednú Áziu po prvýkrát na Slovensku http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1173 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-03-23T00:00:00+00:00 Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating A2 s pozitívnym výhľadom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11710 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-03-09T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 28.2.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1171 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-03-07T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1168 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-02-26T00:00:00+00:00 Ministerstvo pripravuje verejnú súťaž na predmet zákazky: Návrh a implementácia manažmentu podnikovej architektúry http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1165 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-02-06T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1164 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-02-06T00:00:00+00:00 Ďalšia ratingová agentúra verí našej ekonomike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11678 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-02-02T00:00:00+00:00 Ratingová agentúra potvrdila dobré smerovanie našej ekonomiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11667 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-02-02T00:00:00+00:00 Prvá investícia z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1161 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-01-29T00:00:00+00:00 O slovenské nápady majú záujem aj v Laose http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1160 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-01-19T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1156 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-01-12T00:00:00+00:00 Tretinu trhu neživotného poistenia čakajú nižšie sadzby dane http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1154 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-01-11T00:00:00+00:00 Budeme mať piaty najnižší dlh v eurozóne http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1148 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2018-01-04T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.11.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1141 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-12-07T00:00:00+00:00 MF plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1140 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-12-07T00:00:00+00:00 Výzva na predloženie pripomienok k návrhu všeobecnej licencie na prevádzkovanie kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1136 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-11-15T00:00:00+00:00 Výzva na predloženie pripomienok k návrhu zmeny č. 2 všeobecnej licencie na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1137 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-11-15T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1135 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-11-15T00:00:00+00:00 Slovensko s pomocou EBOR prijalo novú legislatívu pre kryté dlhopisy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1134 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-11-13T00:00:00+00:00 Metodické usmernenie MF k finančnému riadeniu pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1132 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-11-03T00:00:00+00:00 Metodické usmernenie MF SR pre štátne rozpočtové organizácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1130 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-10-26T00:00:00+00:00 Návšteva štátnej tajomníčky MF SR v Srbsku http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1129 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-10-17T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1127 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-10-10T00:00:00+00:00 MF plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1126 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-10-10T00:00:00+00:00 Ministerstvo plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie systémovej a aplikačnej podpory informačného systému integrovaných obslužných miest http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1125 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-10-04T00:00:00+00:00 MF plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie Rozpočtového informačného systému http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1121 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-09-20T00:00:00+00:00 EIB- Slovensko sa zapojilo do iniciatívy pre hospodársku odolnosť http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1120 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-09-20T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.8.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1119 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-09-12T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1107 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-08-22T00:00:00+00:00 MFSR plánuje vyhlásenie VO na Systémovú a aplikačnú podporu Metainformačného systému http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1106 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-08-21T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1102 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-08-09T00:00:00+00:00 Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11479 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-08-04T00:00:00+00:00 MF plánuje vyhlásenie VO na Systémovú a aplikačnú podporu Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1101 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-08-02T00:00:00+00:00 Ratingová agentúra S&P potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11476 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-07-28T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1098 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-07-25T00:00:00+00:00 Čo prinieslo sedem rokov fungovania Eurovalu? http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1097 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-07-19T00:00:00+00:00 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ môže zvrátiť výsledok arbitráže Achmea B.V. vs. Slovenská republika http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1090 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-06-28T00:00:00+00:00 Obchvat Tvrdošína dostal od analytikov zelenú http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1087 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-06-20T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.5.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1085 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-06-14T00:00:00+00:00 Predloženie návrhu zákona o platobných službách http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1079 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-05-23T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.4.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1078 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-05-17T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.3.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1069 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-04-10T00:00:00+00:00 Agentúra Moody’s verí slovenskej ekonomike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11398 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-04-07T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 28.2.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1062 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-13T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásiť VO na realizáciu stavebných investičných akcií „Rekonštrukcia fasády budov MF SR“ a „Klimatizácia budov MF SR“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1061 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-13T00:00:00+00:00 Slovensko priekopníkom EIB iniciatívy ekonomickej odolnosti http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1058 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-09T00:00:00+00:00 Slovenská delegácia ukončila rokovania v Iráne http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1057 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-09T00:00:00+00:00 Slovenská ekonomická delegácia na pracovnej návšteve Iránu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1055 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-08T00:00:00+00:00 MF SR vyhlási VO na audit konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1054 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-06T00:00:00+00:00 Študenti môžu získať Štipendium Martina Filka http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1051 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-01T00:00:00+00:00 Študijná návšteva predstaviteľov srbského ministerstva financií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1050 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-03-01T00:00:00+00:00 Finále súťaže Ministry of Data podporenej MF SR v rámci rozvojovej spolupráce http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1047 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-02-23T00:00:00+00:00 Opatrenia proti daňovým podvodom dominovali rokovaniu ministrov financií EÚ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1046 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-02-22T00:00:00+00:00 List ministra financií predstaviteľom SOPK http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1045 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-02-22T00:00:00+00:00 Fitch verí v silu slovenskej ekonomiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11360 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-02-10T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2017 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1044 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-02-10T00:00:00+00:00 Národný projekt Elektronické služby finančnej správy – oblasť daňová http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1040 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-02-07T00:00:00+00:00 Závery misie Medzinárodného menového fondu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1036 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-02-01T00:00:00+00:00 Slovensku sa bude naďalej dariť http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1032 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-01-30T00:00:00+00:00 Slovensku bolo potvrdené druhé funkčné obdobie v Rozpočtovom výbore OECD http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1031 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-01-26T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1029 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-01-17T00:00:00+00:00 Odvolanie Ivana Lesaya z pozície štátneho tajomníka MF SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1027 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-01-11T00:00:00+00:00 Editovateľné PDF tlačivá k priznaniam k dani z nehnuteľnosti, za psa a za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1026 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2017-01-09T00:00:00+00:00 Ukončenie auditu konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu za rok 2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-12-16T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.11.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-12-14T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie rozvoja informačného systému pre podporu riadenia IT služieb (ITSM 2) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-12-09T00:00:00+00:00 Stretnutie ministra financií Kažimíra s guvernérom RB RE Wenzelom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-12-08T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1002 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-11-21T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zmluva o dielo na Rozvoj centrálneho konsolidačného systému verejnej správy“. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=996 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-10-28T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií vyhlási verejné obstarávanie na poskytovanie stravovacích služieb http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=995 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-10-26T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.09.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=992 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-10-18T00:00:00+00:00 Certifikačné orgány sa stretli v Bratislave http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=989 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-10-05T00:00:00+00:00 Informácia o začatí konzultácií k materiálu „Zavedenie možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku" http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=988 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-10-04T00:00:00+00:00 Kubánska misia na Ministerstve financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=986 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-09-22T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.08.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=982 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-09-14T00:00:00+00:00 O jedno papierové potvrdenie menej http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=979 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-09-06T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.07.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=974 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-08-12T00:00:00+00:00 Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11206 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-08-12T00:00:00+00:00 Slovensko zostáva aj po voľbách stabilné a dôveryhodné http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11197 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-07-29T00:00:00+00:00 MF SR zabezpečí externalizáciu výkonu vládnych auditov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=972 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-07-28T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.06.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=964 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-07-12T00:00:00+00:00 Ecofin- Schválenie smernice Rady proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAD) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=963 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-07-12T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR vyhlási verejné obstarávanie na podporu a rozvoj Dokumentačného systému (DKS) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=959 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-07-08T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR vyhlási obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory v produktívnej prevádzke a rozvoja funkcionality Informačného systému účtovníctva fondov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=955 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-06-23T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.5.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=951 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-06-09T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.4.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=947 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-05-26T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR vyhlási obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory a realizácie rozvoja informačného systému CEDIS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=945 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-05-13T00:00:00+00:00 Prvý Fond technickej asistencie Slovenskej republiky a Medzinárodnej investičnej banky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=937 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-04-29T00:00:00+00:00 Slovensko získalo vysoký rating od ratingovej agentúry DBRS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=936 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-04-25T00:00:00+00:00 Príležitosti pre slovenských podnikateľov v rozvojovej spolupráci http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=934 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-04-20T00:00:00+00:00 Oznámenie o účinnosti novely Colného zákona http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=933 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-04-14T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.3.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=932 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-04-13T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií vyhlási obstarávanie na čistiace a upratovacie služby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=931 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-04-04T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR vyhlási verejné obstarávanie na zabezpečenie leteckej prepravy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=929 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-03-30T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 29.2.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=926 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-03-14T00:00:00+00:00 Informácia o uverejnení Vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorou sa sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=10628&documentId=14307 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-03-01T00:00:00+00:00 Reakcia na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=921 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-02-29T00:00:00+00:00 Slovensko a IFC štartujú novú spoluprácu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=919 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-02-23T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=917 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-02-18T00:00:00+00:00 Informácia o uverejnení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=10518&documentId=13993 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-02-16T00:00:00+00:00 Smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch bolo predložené na pripomienky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=915 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-02-09T00:00:00+00:00 Príprava administratívnych kapacít MF SR na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=909 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-01-25T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=902 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2016-01-12T00:00:00+00:00 Dlh a nezamestnanosť http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=899 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-12-14T00:00:00+00:00 MF SR navrhuje zaviesť nové štandardy do štátneho IT sektora http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=897 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-12-10T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.11.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=896 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-12-09T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=887 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-11-06T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=879 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-10-07T00:00:00+00:00 Parlament diskutuje o finančných zákonoch http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=872 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-09-18T00:00:00+00:00 MF SR pripravilo manuál pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=871 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-09-17T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.8.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=870 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-09-07T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií vyhlási obstarávanie na prekladateľské a tlmočnícke služby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=868 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-09-03T00:00:00+00:00 MF SR vyhlási obstarávanie – Úprava komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=869 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-09-03T00:00:00+00:00 Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=866 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-08-12T00:00:00+00:00 Maximálna prémia pri stavebnom sporení na rok 2016 ostáva vo výške 66,39 eura http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=865 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-08-11T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=864 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-08-10T00:00:00+00:00 Stanovisko ministra financií Petra Kažimíra k aktuálnej situácii na finančnej správe http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=861 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-08-03T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie pre zabezpečenie podpory a rozvoja rozpočtového informačného systému http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=863 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-08-03T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR podpísalo s USA dohodu FATCA http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=858 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-07-31T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií obstará rozšírenie systému pre podporu riadenia verejných financií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=857 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-07-22T00:00:00+00:00 MF SR obstará technickú podporu prevádzky APV PFS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=856 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-07-22T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=855 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-07-07T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií pripravilo novelu výnosu o štandardoch pre IS VS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=852 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-07-01T00:00:00+00:00 EIB poskytuje Slovenskej republike úver na spolufinancovanie národných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=851 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-30T00:00:00+00:00 Dlhoočakávaný multiplatformový eID klient prichádza spolu s množstvom ďalších služieb http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=849 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-24T00:00:00+00:00 Slovenská republika víta rozhodnutie Európskej komisie začať konanie pre porušenie zmlúv EÚ proti Slovenskej republike a ďalším 4 členským štátom EÚ ohľadne kontroverzných bilaterálnych investičných zmlúv uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=847 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-18T00:00:00+00:00 Slovensko otvorí podnikateľom cestu na rozvojové trhy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=846 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-18T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať Centrálnu rámcovú zmluvu na SAP licencie a služby podpory http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=843 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-10T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať licencie a služby podpory k licenciám Microsoft http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=842 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-10T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.5.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=841 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-10T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií plánuje vyhlásiť obstarávanie na zabezpečenie informačného systému CEDIS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=840 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-06-05T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií vychádza v ústrety podnikateľom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=837 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-05-28T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30. 4. 2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=836 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-05-13T00:00:00+00:00 MF SR obstará technickú podporu prevádzky CEP http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=835 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-05-12T00:00:00+00:00 MF SR obstará vytvorenie a implementáciu elektronického dovozu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=834 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-05-12T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.3.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=827 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-04-16T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=795 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-04-15T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.11.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=805 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-04-15T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.12. 2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=810 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-04-15T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.1. 2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=818 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-04-15T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 28.2.2015 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=821 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-04-15T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť obstarávanie na podporu Dokumentačného systému http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=824 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-03-23T00:00:00+00:00 Dvere ku gréckemu riešeniu otvorené http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=817 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-02-12T00:00:00+00:00 EIB pomáha v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=811 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2015-01-21T00:00:00+00:00 Slovensko: EIB naďalej podporuje rozvoj Prešovského kraja http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=806 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-12-18T00:00:00+00:00 Slovenská sporiteľňa prvým akreditovaným platcom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=804 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-12-11T00:00:00+00:00 Zmeny v procese registrácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=803 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-12-03T00:00:00+00:00 Rozvojová spolupráca SR sa stáva transparentnejšou http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=798 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-11-19T00:00:00+00:00 BROŽÚRA: Financie a dane v miestnej samospráve http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=797 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-11-19T00:00:00+00:00 Vznik nového Národného Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=791 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-11-06T00:00:00+00:00 Domáci dopyt drží ekonomický rast Slovenska http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=790 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-11-04T00:00:00+00:00 Seminár - „Partnerstvo východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie: príležitostí pre podnikanie“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=789 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-11-04T00:00:00+00:00 Ďalších 20 miliónov eur pre slovenské malé a stredné podniky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=785 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-10-30T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=775 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-10-20T00:00:00+00:00 Ministerstvo vydalo novelu výnosu o štandardoch pre IS VS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=774 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-10-17T00:00:00+00:00 Ministerstvo vydalo vyhlášku o zaručenej konverzii http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=773 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-10-17T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať mimozáručný servis Manažérskeho informačného systému http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=772 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-10-15T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať migráciu informačného systému MPRV SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=770 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-10-09T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=769 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-10-07T00:00:00+00:00 Začínajúci podnikatelia môžu opäť zabojovať so svojimi nápadmi http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=755 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-09-19T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.8.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=751 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-09-12T00:00:00+00:00 MF SR rozšíri aplikačné vybavenie Portálu finančnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=748 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-08-19T00:00:00+00:00 Konzorcium projektu Cloud for Europe zasadalo v Bratislave http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=745 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-08-13T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=744 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-08-11T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=739 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-07-24T00:00:00+00:00 MF SR plánuje vyhlásiť obstarávanie na komunikačné služby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=737 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-07-16T00:00:00+00:00 Ministerstvo predložilo novelu výnosu o štandardoch pre IS VS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=736 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-07-14T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=735 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-07-11T00:00:00+00:00 MF SR vyhlási obstarávanie na rozšírenie Informačného systému účtovníctva fondov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=724 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-30T00:00:00+00:00 Otázky a odpovede k zákonu o e-Governmente http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=721 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-26T00:00:00+00:00 MF SR vyberie produkčnú agentúru na kampaň pre elektronické služby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=720 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-25T00:00:00+00:00 Slovensko bude súčasťou projektu Cloud for Europe http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=714 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-17T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.5.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=709 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-09T00:00:00+00:00 Ďalší významný krok v rozvoji e-Governmentu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=708 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-05T00:00:00+00:00 Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=706 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-05T00:00:00+00:00 Výročná správa OLAF-u o operatívnej činnosti za rok 2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=705 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-06-05T00:00:00+00:00 Vláda schválila kľúčový dokument pre štart vládneho cloudu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=701 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-05-21T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.4.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=696 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-05-09T00:00:00+00:00 MF SR obstará technickú podporu prevádzky Portálu finančnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=695 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-05-07T00:00:00+00:00 EK schválila kľúčový dokument pre eurofondy na informačnú spoločnosť http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=689 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-23T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať aplikačnú podporu pre kapitolu VPS http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=688 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-23T00:00:00+00:00 Jednotný európsky priestor v oblasti eID a autentifikácie sa hýbe vpred http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=687 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-17T00:00:00+00:00 Vláda schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=684 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-16T00:00:00+00:00 Litve môžeme odovzdať skúsenosti s prijímaním eura http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=683 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-08T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.3.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=682 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-08T00:00:00+00:00 Albánska delegácia navštívila Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=679 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-03T00:00:00+00:00 Štát bude efektívnejšie využívať IT technológie a prejde na cloudové služby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=678 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-04-03T00:00:00+00:00 MF SR sa zapája do projektu kvalitnejších cezhraničných služieb http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=673 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-03-31T00:00:00+00:00 Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=672 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-03-20T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 28.2.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=671 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-03-07T00:00:00+00:00 MF SR vyhlási obstarávanie na prevádzkovateľa systému eKolok http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=667 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-02-25T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=662 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-02-17T00:00:00+00:00 Na Ministerstve financií SR tiekla krv http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=648 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-01-24T00:00:00+00:00 VÚC sa zapoja do systému štátnej pokladnice http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=646 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-01-10T00:00:00+00:00 MF SR vyhlási obstarávanie na dodávateľov leteniek http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=645 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-01-10T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=643 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2014-01-10T00:00:00+00:00 MF SR vyhlási obstarávanie na audit účtovných závierok štátu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=642 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-12-17T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.11. 2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=641 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-12-09T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=630 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-12-09T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=624 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-12-09T00:00:00+00:00 MF SR vyhlási obstarávanie na technickú podporu licencií HP Service Manager http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=623 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-10-10T00:00:00+00:00 MF SR zmluvne zabezpečí výkon vládnych auditov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=618 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-09-19T00:00:00+00:00 MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=617 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-09-19T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31. 8. 2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=610 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-09-09T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.7.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=605 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-09-09T00:00:00+00:00 MF SR sa zapojilo do projektu pre cezhraničné digitálne služby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=609 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-09-09T00:00:00+00:00 MF SR sa zapája do projektu kvalitnejších cezhraničných služieb http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=607 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-08-20T00:00:00+00:00 MF SR plánuje zvýšiť efektivitu účtovného systému pre eurofondy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=604 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-07-31T00:00:00+00:00 Nákup licencií bude pre štát výhodnejší a prehľadnejší http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=599 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-07-18T00:00:00+00:00 Elektronické služby štátu budú dostupnejšie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=598 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-07-18T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30. 6. 2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=596 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-07-08T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.5.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=589 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-06-28T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.04.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=576 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-05-14T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.03.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=569 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-04-10T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 28.2.2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=561 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-03-22T00:00:00+00:00 Programové rozpočtovanie územnej samosprávy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-03-21T00:00:00+00:00 Vzory tlačív http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8632 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2013-02-07T00:00:00+00:00 Čerpanie ŠF a KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.11.2012 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=540 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2012-12-19T00:00:00+00:00 Národné cvičenie na ochranu kritickej informačnej infraštruktúry - SISE 2012 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=534 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2012-12-05T00:00:00+00:00 Voľby 2012 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=480 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2012-02-15T00:00:00+00:00 Predbežné správy politických strán / hnutí http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8157 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2012-02-07T00:00:00+00:00 Archív tlačového servisu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=45 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálne témy 2011-06-14T00:00:00+00:00 Metodické usmernenie MF SR č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=7890&documentId=5927 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2011-03-22T00:00:00+00:00 Správa o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte MF SR za rok 2010 http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=7867&documentId=5744 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2011-02-23T00:00:00+00:00 Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7633 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2011-02-02T00:00:00+00:00 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzoru tlačiva podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o používaní ostatných určených vzoroch tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7787 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-12-16T00:00:00+00:00 Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7639 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-12-03T00:00:00+00:00 Opatrenie Ministerstva financií SR z 18. novembra 2010 č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7760 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-26T00:00:00+00:00 Informatizácia má byť o investovaní, nie o míňaní http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=391 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-26T00:00:00+00:00 Celoeurópske cvičenie na ochranu informačnej infraštruktúry http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=388 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-15T00:00:00+00:00 Stanovisko k návrhu zákona o špeciálnom zdanení bánk http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=387 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-12T00:00:00+00:00 Stav informatizácie - OPIS 1 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=382 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-10T00:00:00+00:00 Úspory v rezorte financií v roku 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=385 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-09T00:00:00+00:00 Potvrdené - Slovensko bolo medzi najhoršími http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=384 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-08T00:00:00+00:00 SR poskytne Moldavsku skúsenosti v oblasti verejných financií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=383 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-11-05T00:00:00+00:00 Prvých 100 dní http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=381 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-10-22T00:00:00+00:00 Slovensko zvýši príspevok do Fondu technickej spolupráce http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=380 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-10-21T00:00:00+00:00 Rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013 - aktualizované znenie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=379 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-10-15T00:00:00+00:00 Transparentnejšie dotácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=378 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-10-13T00:00:00+00:00 Z Tiposu prišli peniaze na povodne http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=377 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-10-13T00:00:00+00:00 Makroekonomická prognóza september 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=372 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-09-24T00:00:00+00:00 Arbitráž EURAM proti Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=371 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-09-22T00:00:00+00:00 Informácia o porovnaní slovenských cien liekov s ich medzinárodnými cenami http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7276 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-09-06T00:00:00+00:00 Zmluvy verejného obstarávania v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7707 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-08-31T00:00:00+00:00 Záverečná správa z misie MMF http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=367 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-08-17T00:00:00+00:00 Hospodárenie s osobnými a rodinnými financiami - Infostat http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=365 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-08-06T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k záveru júna 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=363 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-07-20T00:00:00+00:00 Východiskové štatistické údaje a podiel VÚC na výnose DPFO pre rok 2010 - prognóza jún 2010 http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=7450&documentId=4313 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-06-30T00:00:00+00:00 Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2010 - prognóza jún 2010 http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=7450&documentId=4314 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-06-30T00:00:00+00:00 Konzultačný materiál k modernizácii kolektívneho investovania http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=353 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-06-23T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru mája 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=359 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-06-03T00:00:00+00:00 Daň z príjmov za rok 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=355 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-04-09T00:00:00+00:00 Vzory tlačív k dani z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=356 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-04-09T00:00:00+00:00 Návrh na zmenu úlohy v bode B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 817 z 26.09.2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6591 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-02-15T00:00:00+00:00 Aktuálne vzory priznaní k dani z nehnuteľností http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=348 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-02-02T00:00:00+00:00 Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7290 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-01-22T00:00:00+00:00 Ministerstvo financií SR získalo Národnú cenu SR za kvalitu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=347 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2010-01-15T00:00:00+00:00 Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dane z príjmov FO pre rok 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7450 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-12-28T00:00:00+00:00 Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR na roky 2010 - 2012 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7449 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-12-18T00:00:00+00:00 Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty s prílohou a poučením na vyplnenie daňového priznania od 1.1. 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7441 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-12-11T00:00:00+00:00 Daň z motorových vozidiel http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6885 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-12-09T00:00:00+00:00 Zaradenie Slovenska do procedúry nadmerného deficitu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=344 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-11-25T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru októbra 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=342 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-11-09T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k záveru septembra 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=341 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-10-29T00:00:00+00:00 MF SR obhájilo prestížne ocenenie za kvalitné fungovanie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=336 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-09-18T00:00:00+00:00 Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov (IA EIP) - Metódy verejného obstarávania http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3920 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-09-11T00:00:00+00:00 Implementačná agentúra Železníc Slovenskej republiky (IA ŽSR) - Metódy verejného obstarávania http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5305 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-09-04T00:00:00+00:00 Plán Hlavných úloh MF SR na rok 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4801 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-08-21T00:00:00+00:00 Plán Hlavných úloh MF SR na rok 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6535 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-08-21T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru júla 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=334 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-08-07T00:00:00+00:00 Informácia o splnení oznamovacej povinnosti jednotlivých kandidátov na funkciu prezidenta SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7300 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-07-07T00:00:00+00:00 EBOR a Slovensko zakladajú nový rozvojový fond http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=331 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-07-07T00:00:00+00:00 Aktuálna prognóza vývoja slovenskej ekonomiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=330 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-07-03T00:00:00+00:00 Memorandum o porozumení a spolupráci medzi vládou SR a OSN http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=329 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-07-02T00:00:00+00:00 Návrh záverečného účtu verejnej správy SR za rok 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7302 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-06-26T00:00:00+00:00 Závery misie MMF v SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=327 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-06-22T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru mája 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=325 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-06-04T00:00:00+00:00 Úprava riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=320 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-04-21T00:00:00+00:00 Usmernenie MF SR na postup pri prechode z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov..... http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7246 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-04-08T00:00:00+00:00 Usmernenie MF SR na postup pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov .... http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7245 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-04-08T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru marca 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=318 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-04-08T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR o použití tlačív daňových priznaní k dani z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7193 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-03-20T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR o uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v súvislosti s výpočtom poslednej známej daňovej povinnosti podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7184 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-03-09T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR o vydaní vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7183 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-03-09T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru februára 2009 - komentár http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=313 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-03-05T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7182 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-03-03T00:00:00+00:00 Zvýšenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane a zamestnaneckej prémie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=311 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-02-20T00:00:00+00:00 OECD: Na Slovensko sa dá pri splácaní exportných úverov úplne spoľahnúť http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=309 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-02-10T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru januára 2009 - komentár http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=307 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-02-05T00:00:00+00:00 Spoločný obeh eura a koruny skončil 16. januára http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=305 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-02-03T00:00:00+00:00 Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6777 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-01-23T00:00:00+00:00 Prechod na euro prebieha v bankách úspešne http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=304 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-01-21T00:00:00+00:00 Euro: Online rozhovor s Josefom Lounekom o ochrane spotrebiteľa a čiernej listine http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=298 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2009-01-02T00:00:00+00:00 Euro: Online rozhovor s Róbertom Kičinom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=289 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-12-19T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k záveru novembra 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=295 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-12-12T00:00:00+00:00 Plán hlavných úloh MF SR na rok 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7104 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-12-11T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru novembra 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=294 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-12-05T00:00:00+00:00 Slovensko postúpilo medzi vyspelé ekonomiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=293 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-12-01T00:00:00+00:00 Národný projekt Elektronizácia služieb matriky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=290 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-11-26T00:00:00+00:00 Euro: Online rozhovor s Antti Heinonenom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=287 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-11-19T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k záveru októbra 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=288 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-11-18T00:00:00+00:00 Euro: Online rozhovor s Aninou Botošovou http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=286 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-11-07T00:00:00+00:00 Internetový register osobitných ponukových konaní sa osvedčil http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=285 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-22T00:00:00+00:00 Euromena.sk dosiahla rekordnú návštevnosť http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=283 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-15T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k záveru septembra 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=282 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-13T00:00:00+00:00 VÝZVA - Poskytnutie vzdelávacích aktivít a poradenských služieb v oblasti výkonu vládneho auditu vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=6583&documentId=2985 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-07T00:00:00+00:00 Návrh vyhlásení Slovenskej republiky k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6977 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-06T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru septembra 2008 - komentár http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=281 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-06T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=265 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-02T00:00:00+00:00 Aktualizácia daňových prognóz http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=279 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-02T00:00:00+00:00 Aktuálne makroekonomické prognózy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=273 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-02T00:00:00+00:00 Deň eura v krajských mestách http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=278 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-10-01T00:00:00+00:00 100 dní do zavedenia eura http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=277 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-30T00:00:00+00:00 Euro: Slovensko sa podľa ECB pripravuje veľmi dobre http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=276 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-30T00:00:00+00:00 VÝZVA - Vypracovanie stratégie inventarizácie, nakladania a zneškodňovania malých zariadení s obsahom PCB v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=6583&documentId=2949 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-29T00:00:00+00:00 Euro: Online rozhovor s Branislavom Mamojkom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=275 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-26T00:00:00+00:00 Výsledky a plánované projekty eurokampane http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=271 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-18T00:00:00+00:00 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní vzoru potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6923 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-16T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 278/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6917 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-11T00:00:00+00:00 VÝZVA - Podprahová zákazka - Operatívne ročné plány Komunikačného plánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti a web stránku www.informatizacia.sk na obdobie rokov 2009 a 2010 http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=6583&documentId=2883 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-10T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru augusta 2008 - komentár http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=268 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-10T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k záveru augusta 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=267 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-05T00:00:00+00:00 Historicky prvá razba slovenských euromincí http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=264 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-05T00:00:00+00:00 Autobusová a železničná doprava v období prechodu na euro http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=262 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-09-03T00:00:00+00:00 Online rozhovor s Martinom Šustrom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=261 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-08-27T00:00:00+00:00 Ochrana spotrebiteľa do a po zavedení eura http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=260 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-08-25T00:00:00+00:00 Návrh verejného rozpočtu na roky 2009 až 2011 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=256 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-08-21T00:00:00+00:00 Správa o vývoji verejných financií za prvý polrok 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=255 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-08-20T00:00:00+00:00 Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6899 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-08-13T00:00:00+00:00 Verejná súťaž - Príprava nástrojov pre implementáciu smernice EP a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=6583&documentId=2833 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-08-13T00:00:00+00:00 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6896 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-08-06T00:00:00+00:00 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6887 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-07-28T00:00:00+00:00 Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6884 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-07-22T00:00:00+00:00 Dodatok k návrhu na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6878 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-07-11T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri zvýšení sumy daňového bonusu podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6868 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-07-01T00:00:00+00:00 Dodatok č. 1 k memorandu o porozumení zo dňa 30. 06. 2005 o použití revolvingových prostriedkov vytvorených z finančných memoránd SR9302, SR9404, SR9509, SR9702, SR9906.02, SR0009.02 programu PHARE http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6863 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-30T00:00:00+00:00 Modernizačný program Slovensko 21 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=232 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-27T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6853 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-25T00:00:00+00:00 NKÚ preverí pripravenosť na euro http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=235 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-25T00:00:00+00:00 Opatrenie MF SR č. MF/027725/2006-72 z 9. januára 2007, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5730 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-17T00:00:00+00:00 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5731 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-17T00:00:00+00:00 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5732 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-17T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR o uverejnení vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5783 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-17T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6836 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-16T00:00:00+00:00 Návrh koncepcie financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 - 2006, verzia 2.0 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6835 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-12T00:00:00+00:00 II. VÝZVA - Grantová schéma zameraná zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6833 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-11T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6832 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-11T00:00:00+00:00 Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom, Bratislava http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5751 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-06T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o podpore a ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6816 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-04T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6811 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-02T00:00:00+00:00 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6810 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-02T00:00:00+00:00 Návrh Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6809 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-06-02T00:00:00+00:00 Návrh mechanizmu refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6808 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-30T00:00:00+00:00 Slovensko má koncepciu eGovernmentu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=226 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-29T00:00:00+00:00 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády uložených ministrovi financií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6805 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-29T00:00:00+00:00 Dodávka prístrojového vybavenia pre laboratórnu analýzu rezíduí pesticídov v požívatinách pre deti a dojčatá http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=6583&documentId=2507 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-26T00:00:00+00:00 Výnos MF SR o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=225 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-23T00:00:00+00:00 Návrh zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov zastavaných stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a samosprávne kraje a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6797 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-09T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k záveru apríla 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=222 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-07T00:00:00+00:00 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6789 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-06T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu , rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6786 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-05T00:00:00+00:00 Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6785 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-05-05T00:00:00+00:00 Euro: Rozhovor so šéfkou obchodnej inšpekcie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=220 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-24T00:00:00+00:00 Návrh na vyslovenie súhlasu s Odporúčaním Rady pre colnú spoluprácu týkajúcim sa zmeny a doplnenia Dohovoru o zriadení Rady pre colnú spoluprácu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6740 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-17T00:00:00+00:00 Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2007 z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2007“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6765 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-15T00:00:00+00:00 Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2007 v zmysle „Kontraktu na rok 2007“uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6764 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-15T00:00:00+00:00 Zásady koordinácie plánovania a výkonu následných finančných kontrol prostriedkov Európskej únie a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6743 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-07T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6741 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-04T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6737 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-02T00:00:00+00:00 Návrh - Vecný zámer zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6739 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-02T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=218 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-02T00:00:00+00:00 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6736 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-02T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6734 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-02T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6733 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-04-01T00:00:00+00:00 Návrh na zlúčenie úlohy B.4. a úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 61 z 23. januára 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6720 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-31T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky o spôsobe duálneho zobrazovania pre oblasť hazardných hier http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6715 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-26T00:00:00+00:00 Návrh salda verejnej správy pre východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6714 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-25T00:00:00+00:00 Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6708 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-19T00:00:00+00:00 Čerstvé skúsenosti z prechodu na euro na Malte http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=215 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-19T00:00:00+00:00 Návrh zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6705 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-18T00:00:00+00:00 Aktualizácia Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike na roky 2008 - 2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6698 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-14T00:00:00+00:00 Zdaňovanie miezd v SR a OECD http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=214 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-12T00:00:00+00:00 300 dní do zavedenia eura - prvá vlna kampane http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=212 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-11T00:00:00+00:00 Návrh na úpravu postupu vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6693 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-07T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky ktorým, sa dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a o rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6691 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-07T00:00:00+00:00 Vládna stratégia informatizácie verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=210 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-06T00:00:00+00:00 Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6689 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-06T00:00:00+00:00 Štátny rozpočet k záveru februára 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=208 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-06T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - zmeny zákona o DPH http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=207 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-06T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=206 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-03-03T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6680 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-29T00:00:00+00:00 Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k revízii rozpočtu EÚ 2008/2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6675 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-28T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6674 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-28T00:00:00+00:00 Návrh na graduáciu SR z operácií Svetovej banky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6673 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-28T00:00:00+00:00 Jednotná úprava finančného sprostredkovania a poradenstva http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=205 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-28T00:00:00+00:00 Druhý pilier otvorený: Vstúpiť alebo vystúpiť ? http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=204 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-27T00:00:00+00:00 Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2007 a aktualizácia úloh Akčného plánu v ďalších rokoch http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6664 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-27T00:00:00+00:00 Návrh Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ....... 2008,ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6663 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-26T00:00:00+00:00 Návrh zákona z ....... 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6660 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-25T00:00:00+00:00 Prognóza daňových príjmov na roky 2008 až 2011 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=203 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-22T00:00:00+00:00 Čo spôsobuje rast cien potravín? http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=202 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-21T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6656 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-20T00:00:00+00:00 Predbežná informácia Ministerstva financií Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6655 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-19T00:00:00+00:00 Putovná výstava "Euro - naša mena" v Košiciach http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=201 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-18T00:00:00+00:00 Návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre Mesto Brezno na výstavbu viacúčelovej športovej haly http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6651 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-15T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6650 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-15T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6639 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-14T00:00:00+00:00 Návrh Uznesenia vlády Slovenskej republiky k určeniu orgánu zodpovedného za predkladanie ročných súhrnov dostupných auditov a vyhlásení Európskej komisii http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6627 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-12T00:00:00+00:00 Návrh na zrušenie vybraných úloh uznesenia vlády SR č. 1035 z 5. decembra 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6624 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-11T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6621 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-11T00:00:00+00:00 Aktuálna makroprognóza potvrdzuje pozitívne trendy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=198 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-08T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6618 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-02-07T00:00:00+00:00 Vzory tlačív priznaní k dani z príjmov za rok 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=194 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-30T00:00:00+00:00 Miestne dane - aktuálne informácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=193 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-29T00:00:00+00:00 Register prebytočného nehnuteľného majetku http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=163 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-25T00:00:00+00:00 Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS - Financie Tatranská Lomnica http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6602 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-24T00:00:00+00:00 Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom, Bratislava http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6601 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-24T00:00:00+00:00 Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike k 31. decembru 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6597 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-22T00:00:00+00:00 Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty – predbežné stanovisko http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6582 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-17T00:00:00+00:00 Návrh postupu pri tvorbe koncepcií poskytovateľmi štátnej pomoci zohľadňujúcich priority Programového vyhlásenia vlády SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6592 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-17T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky Ministerstva financií SR z ... 2008, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania a prepočtu peňažných súm v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6593 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-17T00:00:00+00:00 Rozpočet verejnej správy na roky 2008 - 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=156 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-16T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR o uverejnení odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6578 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-16T00:00:00+00:00 Oznámenie MF SR o uverejnení vzoru tlačiva hlásenia podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6590 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2008-01-15T00:00:00+00:00 Platobný výmer na miestny poplatok za komunálne odpady.... http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=4083&documentId=1860 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-13T00:00:00+00:00 Vzor tlačiva "Platobný výmer" na daň z nehnuteľností platný od 1.1. 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6546 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-12T00:00:00+00:00 Vzor tlačiva "Dodatočný platobný výmer" na daň z nehnuteľností platný od 1.1. 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6545 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-12T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=181 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-12T00:00:00+00:00 Návrh koncepcie cenovej politiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6538 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-11T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6537 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-07T00:00:00+00:00 Štrukturálne fondy a Kohézny fond k 30.11.2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=180 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-06T00:00:00+00:00 Koncepcia financovania projektov podporovaných z Prechodného fondu, ISPA/Kohézneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2004 – 2006, verzia 1.0 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6524 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-04T00:00:00+00:00 Návrh základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6520 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-03T00:00:00+00:00 Návrh na zmenu uznesení vlády SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6519 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-12-03T00:00:00+00:00 Návrh Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky z ..... 2007, ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6503 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-21T00:00:00+00:00 Návrh NARIADENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6502 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-21T00:00:00+00:00 Návrh koncepcie „Centrálneho elektronického priečinka pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6493 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-16T00:00:00+00:00 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6492 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-14T00:00:00+00:00 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 918/83 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6491 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-14T00:00:00+00:00 Návrh Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky z ..... 2007 o predkladaní výkazov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6490 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-13T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6489 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-13T00:00:00+00:00 Návrh východísk Slovenskej republiky k revízii rozpočtu EÚ 2008/2009 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6488 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-13T00:00:00+00:00 Návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6486 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-13T00:00:00+00:00 Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 419/2006 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6485 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-12T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 736/2004 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6484 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-12T00:00:00+00:00 Konvergenčný program Slovenska na roky 2007 až 2010 - aktualizácia 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6470 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-07T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6469 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-11-05T00:00:00+00:00 Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6466 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-31T00:00:00+00:00 Koncepcia systému finančného riadenia programu ISPA/Kohézneho fondu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6463 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-31T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6459 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-30T00:00:00+00:00 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6462 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-30T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5711 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-30T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6458 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-26T00:00:00+00:00 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6457 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-25T00:00:00+00:00 Registračné pokladnice - prechod na euro v SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=171 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-24T00:00:00+00:00 Dodatok č.1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6440 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-18T00:00:00+00:00 Návrh: Inštitucionalizácia systému podpory exportu v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6437 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-16T00:00:00+00:00 Návrh Opatrenia MF SR, ktorým sa stanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok ak nepodnikajú a ak ich objem ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk a ktorým sa mení Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6435 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-15T00:00:00+00:00 Návrh Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6434 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-15T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - rozpočtové pravidlá http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=168 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-12T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. 11. 2005 č. MF/22930/205-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne a opatrenie MF SR zo 14. 12. 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre z http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6432 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-12T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - zavedenie eura http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=167 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-12T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=166 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-10T00:00:00+00:00 Komunikačná stratégia o zavedení eura v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6423 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-10T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6424 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-09T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6422 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-09T00:00:00+00:00 Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5709 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-05T00:00:00+00:00 Komunikačná stratégia o zavedení eura v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6418 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-03T00:00:00+00:00 Príručka o zavedení eura vo verejnej správe SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=162 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-03T00:00:00+00:00 Návrh na doplnenie Doložky finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie o šiestu časť s názvom „Odhad dopadov na informatizáciu spoločnosti“ a jej názvu a návrh jednotnej metodiky na vypracúvanie a posudzovanie Doložky finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v časti týkajúcej sa vplyvov na informatizáciu spoločnosti http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6414 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-10-01T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6409 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-27T00:00:00+00:00 Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006 v úplnom znení http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6408 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-27T00:00:00+00:00 Vzdelávanie verejnej správy - rozpočtové pravidlá http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=160 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-27T00:00:00+00:00 Návrh na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6404 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-27T00:00:00+00:00 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6399 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-26T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 24. 11. 2004 č. MF/10354/2004- http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6402 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-26T00:00:00+00:00 Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6401 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-26T00:00:00+00:00 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6400 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-25T00:00:00+00:00 Návrh Stratégie informatizácie verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6397 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-24T00:00:00+00:00 Návrh Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na účely informatizácie spoločnosti http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6396 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-24T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6391 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-19T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z.. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6382 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-12T00:00:00+00:00 Opatrenie MF SR z 1. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6366 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-09-03T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6365 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-30T00:00:00+00:00 Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6364 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-27T00:00:00+00:00 Návrh systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6357 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-22T00:00:00+00:00 Návrh stratégie financovania Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6356 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-22T00:00:00+00:00 Návrh výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6355 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-22T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6354 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-22T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6352 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-21T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6350 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-20T00:00:00+00:00 Prevod revolvingových prostriedkov vytvorených z finančných memoránd T9106, SR9302, SR9404, SR9509, SR9702, SR9906.02, SR0009.02, 2002-642.01, 2003-004-995-03-09 programu PHARE do vlastníctva Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6325 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-13T00:00:00+00:00 Návrh zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6302 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-09T00:00:00+00:00 Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR k 30. júnu 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6162 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-08-07T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6205 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-07-26T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6203 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-07-25T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6201 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-07-25T00:00:00+00:00 Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6199 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-07-24T00:00:00+00:00 Stávková spoločnosť FORMULA - tip prišla o licenciu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=147 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-07-19T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6122 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-07-06T00:00:00+00:00 Prechod na euro uľahčia verejnej správe príručky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=144 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-07-04T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6085 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-06-29T00:00:00+00:00 Návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6062 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-06-14T00:00:00+00:00 Návrh zriadenia špecializovanej organizácie na centrálne zabezpečovanie služieb pri nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6061 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-06-14T00:00:00+00:00 Návrh mandátu medzi SR a EIF o spolupráci pri implementácii inovatívnych finančných nástrojov v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6060 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-06-12T00:00:00+00:00 Návrh zákona o poisťovníctve http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6054 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-06-11T00:00:00+00:00 Aktuálny ročný komponent - máj 2007 http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=6029&documentId=2211 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-31T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6027 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-30T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-22T00:00:00+00:00 Návrh Koncepcie ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-21T00:00:00+00:00 Návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6000 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-17T00:00:00+00:00 Postupy pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - 3. verzia http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5999 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-17T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5998 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-16T00:00:00+00:00 Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2006 v zmysle „Kontraktu, uzatvoreného medzi MF SR a VDZ MF SR VS – Financie, Tatranská Lomnica na rok 2006“ http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5964 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-10T00:00:00+00:00 Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2006 z "Kontraktu uzatvorenom medzi MF SR a DataCentrom na rok 2006" http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5963 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-10T00:00:00+00:00 Správa o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31.12.2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5957 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-05-07T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5943 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-04-24T00:00:00+00:00 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5942 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-04-24T00:00:00+00:00 Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre informatizáciu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5941 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-04-20T00:00:00+00:00 Návrh súboru indikátorov pre sledovanie plnenia opatrení Národného programu reforiem SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5896 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-03-29T00:00:00+00:00 Návrh výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5872 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-03-27T00:00:00+00:00 Návrh výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5874 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-03-20T00:00:00+00:00 Ďalší postup centralizácie verejného obstarávania a návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5813 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-03-12T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5776 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-21T00:00:00+00:00 Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5772 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-20T00:00:00+00:00 Správa o predložených akčných plánoch v zmysle bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 1058/2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5770 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-20T00:00:00+00:00 Predbežná informácia návrhu zákona o zavedení eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5766 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-16T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona o poisťovníctve http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5765 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-16T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5764 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-15T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5762 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-09T00:00:00+00:00 Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5759 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-07T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5758 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-07T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5756 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-02-05T00:00:00+00:00 Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS - Financie Tatranská Lomnica http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5752 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-31T00:00:00+00:00 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=5749&documentId=2159 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-29T00:00:00+00:00 Návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5746 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-25T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5733 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-16T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5734 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-15T00:00:00+00:00 Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=5731&documentId=2128 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-12T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5724 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-12T00:00:00+00:00 Úhrada DPH konečným prijímateľom – mestám Nitra a Komárno v rámci programu ISPA http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5728 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-12T00:00:00+00:00 Tlačivá na daň z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platný od 1.1. 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5720 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2007-01-09T00:00:00+00:00 Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do Fondu pre krajiny západného Balkánu v rámci Európskej banky pre obnovu a rozvoj http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5685 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-12-08T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5683 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-12-06T00:00:00+00:00 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci Medzinárodného združenia pre rozvoj http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5682 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-12-05T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5679 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-30T00:00:00+00:00 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 667 zo 7. septembra 2005 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5669 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-23T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5668 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-22T00:00:00+00:00 Konvergenčný program Slovenska na roky 2006 až 2010 - aktualizácia 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5649 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-14T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5658 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-13T00:00:00+00:00 Návrh štatútu Porady ekonomických ministrov vlády Slovenskej republiky a návrh na vymenovanie členov Porady ekonomických ministrov vlády Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5657 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-10T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5648 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-09T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 31.marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5656 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-08T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5655 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-08T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení opatrenie MF SR z 11. dec. 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie MF SR z 25. feb. 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania... http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5647 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-03T00:00:00+00:00 Správa o vývoji zamestnanosti a priemerných mzdách v sektore verejnej správy za 1. polrok 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5646 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-11-02T00:00:00+00:00 Návrh - Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z . z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5642 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-10-31T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5641 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-10-30T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5639 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-10-25T00:00:00+00:00 Návrh na použitie majetku štátu podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5638 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-10-25T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5637 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-10-25T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5631 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-10-09T00:00:00+00:00 Správa o realizácii Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva a návrh na ďalší postup realizácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5548 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-10-06T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5528 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-09-19T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5523 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-09-14T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5522 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-09-14T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5521 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-09-12T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5520 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-09-12T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5518 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-09-12T00:00:00+00:00 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky pre ministra financií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5512 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-31T00:00:00+00:00 Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5507 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-25T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.&#61472;483/2001&#61472;Z.&#61472;z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5504 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-21T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5503 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-21T00:00:00+00:00 Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu s platnosťou od 31. júla 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5500 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-16T00:00:00+00:00 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5492 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-16T00:00:00+00:00 Návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5495 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-14T00:00:00+00:00 Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5493 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-14T00:00:00+00:00 Návrh stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5490 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-10T00:00:00+00:00 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Spoločenstva v záujme zlepšenia fungovania daňových systémov v rámci vnútorného trhu (Fiscalis 2013) – predbežné stanovisko http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5482 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-08-03T00:00:00+00:00 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 2013)-predbežné stanovisko MF SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5461 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-28T00:00:00+00:00 Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5456 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-20T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2007 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5451 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-20T00:00:00+00:00 Návrh na úpravu podmienok odmeňovania zamestnancov v sektore verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5454 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-18T00:00:00+00:00 Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení platné od dd. mm. 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5443 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-06T00:00:00+00:00 Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácií programu SAPARD z 31.8.2003 v znení dodatku č.1 z 27.7.2004 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5444 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-06T00:00:00+00:00 Návrh Operačného programu Znalostná ekonomika http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5432 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-06T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5442 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-04T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5441 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-07-04T00:00:00+00:00 Návrh koncepcie financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5421 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-06-16T00:00:00+00:00 Návrh rekonštrukcie budovy Colného úradu Košice, ul. Baštová http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5418 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-06-15T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5416 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-06-14T00:00:00+00:00 Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov -aktualizácia http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5414 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-06-08T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5413 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-06-06T00:00:00+00:00 Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 (II. etapa) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5351 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-31T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5393 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-31T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR pri nakladaní s majetkom štátu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5324 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-19T00:00:00+00:00 Informácia o plnení Projektu na posilnenie národných kapacít účtovníctva, finančného výkazníctva a audítorstva http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5322 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-16T00:00:00+00:00 Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2005 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5299 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-10T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu , rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 367/2005 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5312 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-05T00:00:00+00:00 Použitie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5310 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-03T00:00:00+00:00 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5308 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-02T00:00:00+00:00 Koncepcia kontrolného systému pre programové obdobie 2007 - 2013 – zriadenie orgánu auditu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5307 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-05-02T00:00:00+00:00 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5304 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-04-27T00:00:00+00:00 Dodatok č. 1 ku Koncepcii systému finančného riadenia Kohézneho fondu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5155 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-04-26T00:00:00+00:00 Postup pre následné overenie adicionality štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004-2006 a stanovenie úrovne adicionality pre nové programové obdobie 2007-2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5280 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-04-25T00:00:00+00:00 Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5143 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-04-25T00:00:00+00:00 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5219 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-03-24T00:00:00+00:00 Návrh výnosu MF SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5212 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-03-22T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5203 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-03-15T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5194 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-03-08T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5184 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-03-06T00:00:00+00:00 Návrh na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v sume najmenej 1 mld. EUR v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5182 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-27T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5177 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-21T00:00:00+00:00 Návrh postupu pri zjednotení daní a odvodov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5175 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-20T00:00:00+00:00 Návrh vyhlásení Slovenskej republiky k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5170 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-10T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 566/992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5169 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-10T00:00:00+00:00 Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5168 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-10T00:00:00+00:00 Zásady koordinácie a plánovania následných finančných kontrol prostriedkov Európskej únie a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5161 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-10T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5165 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-09T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5164 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-09T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z.z.. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5163 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-09T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z.z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5162 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-09T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5160 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-08T00:00:00+00:00 Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5159 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-08T00:00:00+00:00 Návrh výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5158 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-08T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona o poisťovníctve http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5156 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-08T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5157 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-02-08T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5131 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-01-23T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5132 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-01-23T00:00:00+00:00 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5130 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-01-23T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4815 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2006-01-03T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4816 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-12-29T00:00:00+00:00 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4804 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-12-09T00:00:00+00:00 Analýza mapujúca hlavné prekážky rozvoja kapitálového trhu a efektívneho prístupu slovenských firiem ku kapitálovému trhu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4803 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-12-09T00:00:00+00:00 Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4782 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-12-05T00:00:00+00:00 Predbežné stanovisko k návrhu nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Modernizovaný colný kódex) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4774 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-12-02T00:00:00+00:00 Jednotná metodika vypracúvania a posudzovania Doložky vplyvov na verejné financie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4765 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-28T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4762 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-23T00:00:00+00:00 Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4757 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-11T00:00:00+00:00 Konvergenčný program Slovenska na roky 2005 až 2010 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4756 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-10T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR č. MF/ 26670/2005-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4755 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-10T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4754 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-10T00:00:00+00:00 Návrh Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4747 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-08T00:00:00+00:00 Správa o doterajšej realizácii fiškálnej decentralizácie a predpokladanom vývoji v ďalšom období http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4744 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-04T00:00:00+00:00 Dodatok ku Koncepcii financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004-2006 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4739 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-11-03T00:00:00+00:00 Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4732 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-26T00:00:00+00:00 Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4731 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-26T00:00:00+00:00 Informácia o stave Štátnej pokladnice k 30. júnu 2005 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4722 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-24T00:00:00+00:00 Návrh vyhlásenia Slovenskej republiky k Protokolu vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4728 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-20T00:00:00+00:00 Návrh Opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4646 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-19T00:00:00+00:00 Návrh uznesenia Vlády SR k návrhu alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé priority Mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Návrh na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4682 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-14T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 v znení opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účt http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4681 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-14T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR z ….. 2005 č. 02/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4680 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-14T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4652 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-13T00:00:00+00:00 Návrh nových finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4651 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-11T00:00:00+00:00 Aktualizované Postupy pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4647 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-07T00:00:00+00:00 Návrh Opatrenia č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4645 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-07T00:00:00+00:00 Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4644 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-07T00:00:00+00:00 Návrh aktualizácie koncepcie systému finančného riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4632 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-10-04T00:00:00+00:00 Návrh na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z jej členstva v Medzinárodnom menovom fonde http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4621 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-29T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4619 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-26T00:00:00+00:00 Národný program reforiem pre Slovensko http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4613 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-22T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4612 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-21T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4611 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-21T00:00:00+00:00 Návrh pravidiel v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4607 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-20T00:00:00+00:00 Návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci sektorového operačného programu ľudské zdroje http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4606 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-16T00:00:00+00:00 Aktualizácia Dodatku č.2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu – Transition Facility v konsolidovanej verzii http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4605 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-14T00:00:00+00:00 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z.z. 88 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4601 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-09-08T00:00:00+00:00 Priebežné plnenie štátneho rozpočtu – Jún 2005 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4356 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-08-24T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Koncepcia vzdelávania vnútorných audítorov a finančných kontrolórov - aktualizácia http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4132 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z.z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4134 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 - Akčné plány http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4135 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomiekové konanie - Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4136 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomiekové konanie - Správa o pokroku pri zavádzaní programového rozpočtovania http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4137 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Návrh Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4340 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Dodatok č. 2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu - Transition Facility v konsolidovanej verzii http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4341 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4342 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4343 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA (návrh na zmenu materiálu) http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4344 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4345 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Návrh všeobecnej licencie na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4357 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Správa o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a.s. a návrh koncepcie vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4361 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Pripomienkové konanie - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4362 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-13T00:00:00+00:00 Rozhodnutie - Podľa § 59 ods. 3 a § 61 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4358 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-07-11T00:00:00+00:00 Výročná správa a verejné odpočty 1 časť - Strednodobý štvorročný komponent - rok 2005 http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=4365&documentId=1695 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-06-17T00:00:00+00:00 Tendre CFKJ - Zvýšenie odbornej kvalifikácie volených zástupcov a zamestnancov územnej samosprávy http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=3427&documentId=1680 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ďalšie informácie 2005-06-17T00:00:00+00:00